Grzegorz Mrowiec

doradztwo niezależne od banków, firm leasingowych, towarzystw ubezpieczeniowych, sprzedawców maszyn

Amortyzacja to stopniowe zużywanie się danego środka trwałego uwzględniane w kosztach firmy. Przykład: kupiliśmy samochód o wartości 30.000 zł i wprowadziliśmy go do środków trwałych. Fizycznie wydaliśmy 30.000 zł, a kosztów uzyskania przychodu na razie nie ma żadnych. No ale po miesiącu wartość tego samochodu będzie niższa i będzie się obniżać z każdym kolejnym miesiącem. Dzięki amortyzacji możemy tę utratę wartości stopniowo rozliczać w kosztach firmy i tym samym obniżać podstawę opodatkowania. Jest to świetne narzędzie szczególnie w przypadku wprowadzania prywatnego majątku do środków trwałych. Wydatek już ponieśliśmy prywatnie (nie licząc na żadne odliczenia w przyszłości), a teraz możemy dzięki niemu zmniejszać jednorazowo lub co miesiąc ewentualny podatek dochodowy z firmy. 

Jak to działa? 

Po pierwsze amortyzować można tylko i wyłącznie środki trwałe, czyli wpisane do naszej ewidencji środków trwałych. W zależności od tego co to za przedmiot możemy wyróżnić aż 4 różne metody amortyzacji: 

1) amortyzacja liniowa 

2) amortyzacja degresywna 

3) amortyzacja indywidualna 

4) amortyzacja jednorazowa (pomoc de minimis, tylko dla małych podatników)

Amortyzacja i wszystko na jej temat jest w ustawie o pdof w art. 22a-22o. Jestem świadomy, że jest tam kilka stron ustawy do przeczytania na ten temat, ale trudno mi to sensownie skrócić, żeby niczego istotnego nie pominąć a równocześnie nie napisać tylko ogólników. Dlatego też muszę na razie odesłać do kontaktu ze mną w tym temacie. Dla konkretnego przedmiotu można w ciągu kilku minut określić najkorzystniejszy sposób amortyzacji. Jedyne co dodam to fakt, że amortyzację wpisuje się do KPiR w kolumnę „pozostałe wydatki” w ostatnim dniu miesiąca. Można to zrobić na podstawie po prostu ewidencji środków trwałych (numer dowodu księgowego to po prostu pozycja pod którą wpisany jest dany przedmiot w ewidencji ŚT, np. „Ewidencja ŚT poz. nr 3”, opis to np. „Odpisy amortyzacyjne w miesiącu mm.rrrr”, a kwota to wartość miesięcznej amortyzacji), albo można też stworzyć własny dodatkowy dowód księgowy (wtedy trzeba pamiętać o spełnieniu warunków z par. 12 ust.3, pkt 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR)