Grzegorz Mrowiec

doradztwo niezależne od banków, firm leasingowych, towarzystw ubezpieczeniowych, sprzedawców maszyn


 

Uwaga przy zmianach danych w firmie w przyszłości – mimo że na formularzu CEIDG jest napisane, że jego złożenie automatycznie powiadamia naczelnika urzędu skarbowego i ZUS to okazuje się, że powinno to być traktowane tylko jako informacja, że zawarte dane zostaną przekazane do tych instytucji, a nie jako spełnienie obowiązku powiadomienia. W przypadku zmian (np. zmiana formy opodatkowania czy adresu prowadzenia działalności) jeśli ustawa nakazuje powiadomienie naczelnika urzędu skarbowego to należy oprócz zmiany w CEIDG powiadomić oddzielnie odpowiedni urząd skarbowy (ponieważ wniosek CEIDG składa się do gminy, a nie do urzędu skarbowego). Nawet jeśli poprzez CEIDG urząd skarbowy zostanie powiadomiony o zmianie to może on uznać, że nie został prawidłowo powiadomiony (zgodnie z jakimś tam artykułem ustawy). Wydaje się to wręcz skandaliczne przy ogólnych głosach o ułatwianiu życia przedsiębiorcom i teorii „jednego okienka”, ale niestety wyroki sądów potwierdzają takie podejście (WSA Gdańsk, wyrok z dnia 5 lutego 2014, sygn. Akt I SA/Gd 1660/13).

 

 

AKTY PRAWNE, które warto lub wręcz trzeba znać (przynajmniej w części)

 

Chodzi o to, żeby mieć świadomość gdzie (u źródła) szukać podstawowych informacji o prowadzeniu działalności, prawach i obowiązkach przedsiębiorcy - niekoniecznie trzeba uczyć się tych ustaw na pamięć czy czytać je od deski do deski (na to chyba nikt nie ma czasu ani ochoty). Odsyłam do strony ISAP.sejm.gov.pl gdzie można znaleźć aktualne teksty aktów prawnych.

 ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o pdof)

 ustawa o podatku od towarów i usług (ustawa o vat)

 rozporządzenie w sprawie prowadzenia książki przychodów i rozchodów

 rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur

 ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

 Kodeks Cywilny

 ustawa o rachunkowości

 ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych