Grzegorz Mrowiec

doradztwo niezależne od banków, firm leasingowych, towarzystw ubezpieczeniowych, sprzedawców maszyn


Po pierwsze możemy generować pierwsze koszty uzyskania przychodu poprzez wprowadzenie prywatnego majątku do ewidencji środków trwałych i jego amortyzowanie.

Poza tym mamy możliwość zaliczyć do kosztów wydatki poniesione przed dniem rozpoczęcia działalności jeśli były one poniesione bezpośrednio w związku z działalnością (art. 22 ust. 1 ustawy o pdof) i są odpowiednio udokumentowane (przede wszystkim chodzi o faktury). Np. będą to wydatki na rejestrację działalności (w tym zgłoszenie VAT-R), otwarcie rachunku bankowego, uzyskanie porad prawnych, korzystanie z pomocy notariusza, itp. - zaliczy się je do kosztów pierwszego dnia działalności.

Natomiast zakupione towary i materiały wprowadzimy poprzez spis z natury na dzień rozpoczęcia działalności (a nie bezpośrednio w koszty).