Grzegorz Mrowiec

doradztwo niezależne od banków, firm leasingowych, towarzystw ubezpieczeniowych, sprzedawców maszyn


Metoda kasowa – takie hasło można czasami znaleźć w odniesieniu do podatków. Mylące może być szczególnie na początku to, że co innego znaczy metoda kasowa przy prowadzeniu książki przychodów i rozchodów, a co innego metoda kasowa przy podatku VAT.

 

Przy prowadzeniu KPiR rozróżniamy dwie metody rozliczania kosztów: metoda kasowa i metoda memoriałowa.

Zdecydowanie popularniejsza jest metoda kasowa, ponieważ jest prostsza: koszty ujmujemy w momencie ich poniesienia, czyli w dniu wystawienia faktury, rachunku czy innego równoważnego dokumentu.

W metodzie memoriałowej koszty trzeba dzielić na bezpośrednie (rozliczane w dacie uzyskania przychodu z nimi związanego) i pośrednie (rozliczane w dacie poniesienia wydatku). Jeśli kogoś interesuje w szczegółach metoda memoriałowa to odsyłam do lektury w innych źródłach.

 

W podatku VAT również mamy dwa sposoby rozliczania: zasady ogólne i metoda kasowa.

Standardem są zasady ogólne. Rozliczać się według metody kasowej mogą wyłącznie mali podatnicy (wg ustawy o VAT – art. 2 pkt 25) i tylko w przypadku gdy rozliczają się kwartalnie i jeśli zgłoszą chęć rozliczania metodą kasową do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego.

Rozliczenie według metody kasowej sprowadza się do tego, że obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania zapłaty (lub odpowiednio w dniu dokonania zapłaty). Jest to o tyle korzystniejsze od zasad ogólnych, że jeśli kontrahent nam nie zapłaci to odraczamy zapłatę podatku VAT. Z drugiej strony ta metoda wymusza rozliczenia kwartalne VAT i powoduje, że do prowadzonego rejestru VAT w zasadzie musimy dodatkowo prowadzić informację kiedy dana faktura została zapłacona.

Szczegóły dotyczące rozliczania VAT metodą kasową zawiera art. 21 ustawy o VAT.

Na pytanie czy korzystniejsza dla nas będzie metoda kasowa czy zasady ogólne rozliczania VAT ponownie muszę odpowiedzieć: to zależy (głównie od tego kto będzie naszym klientem).

Jeśli masz problem z samodzielnym określeniem co będzie korzystniejsze to zawsze możesz zgłosić się do mnie po poradę.